LCORP Ako to funguje?Charakteristika:

L Corp., s.r.o. je spoločnosť s hlavným zameraním na obchodno- sprostredkovateľskú činnosť v oblasti stavebníctva, lesníctva, strojárenského priemyslu, logistiky, marketingu a služieb. Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby resp. služby na kľuč, na vysokej úrovni podľa požiadaviek a preferencií klienta. Medzi najzákladnejšie činnosti, ktoré bežne poskytujeme našim klientom formou subdodávok patria najmä: